چاپ دیجیتال | چاپ کاتالوگ - چاپ پوشه و فولدر

چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

چاپ پوشه و فولدر

مواردي که ميتوان بصورت چاپ افست چاپ شوند عبارت اند از:


چاپ کاتالوگ، چاپ کتاب، چاپ فولدر يا پوشه، چاپ جعبه، چاپ ساک دستي، چاپ ست اداري ( پاکت، سربرگ، يادداشت و ... )، چاپ پوستر، چاپ کارت دعوت و کارت پستال، چاپ تراکت و بروشور، چاپ فاکتور و قبض و چاپ کارت ويزيت.

 

چاپ پوشه و چاپ فولدر

پوشه چيست؟


يک گلاسه يا مقواي 2 لتي است جهت حمل کاغذ و تراکت و... . در هر شرکتي مدارک چاپي و يا اوراق اداري و يا بروشور و ... وجود دارد که براي محافظت بيشتر از آنها جهت بايگاني کردن و حمل و نقل از پوشه استفاده ميکنند. پوشه ميتواند در هر اندازه باشد اما کاربرديترين اندازه براي آن سايز A4 و A3 ميباشد. بطور مثال اگر پوشه سايز A3 باشد زماني 2لتي يا 2بخشي ميشود که از وسط داراي يک عدد خط تا  باشد، با اين خط تا پوشه به2 لت مساوي تقسيم ميشود که مابين پوشه ميتوانند سربرگ A4 و يا هر اوراق اداري ديگر قرار دهند.

 

فولدر چيست؟
فولدر نوعي پوشه با قالب ميباشد که يا داراي 3لت و يا داراي 2لت ميباشد با اين تفاوت که در داخل آن بخشي از مقوا بصورت به اصطلاح قالب جيب مانند، ميباشد که کاتالوگ يا اوراق اداري در داخل آن قرار گيرد. سايز فولدر نيز مانند پوشه ميتواند A4 و A3 و هر اندازه اي که بتواند اوراق اداري را در سايزهاي A6 و A5 و A4 حمل کند. اما سوالاتي که ميتوان براي چاپ يک پوشه يا کاتالوگ مطرح کرد اين چنين هستند:
•    پوشه و يا فولدر گلاسه چند گرم ميباشد؟ بدليل مقاوم بودن پوشه يا فولدر بهتر است جنس پوشه و فولدر حتما گلاسه ضخيم باشندانواع گرم هاي کاغذ گلاسه جهت ساخت پوشه يا فولدر مقاوم عبارتند از: 300گرم، 250گرم، 200گرم، 170گرم. قابل ذکر است که در جنس پوشه ميتوان از کاغذهاي کارتي 300گرم يا 250گرم يا 200گرم و 170گرم نيز استفاده کرد.
•    روکش پوشه و يا فولدر سلفون مات يا براق ميباشد؟ با توجه به سبک سليقه افراد در هر ارگاني ميتوان از هر دو سلفون مات يا براق جهت پوشش فولدر و پوشه  استفاده کرد اما پيشنهاد چاپخانه نقش هنر با توجه به تجربيات چندين ساله در مقوله چاپ، جهت زيباتر شدن پوشه و فولدر اين است که، بهتر است در مواردي که پوشه و فولدر داراي عکسهاي فراوان ميباشد روکش سلفون براق استفاده شود و در مواردي که فولدر و پوشه داراي متنهاي بيشتري است از روکش سلفون مات استفاده شود.
•    آيا پوشه و يا فولدر به يووي موضعي معمولي يا يووي موضعي برجسته يا شني دارند؟ در پوشه و فولدر داشتن uv بدليل زيباتر شدن کار استفاده ميشود. در صورت استفاده از uv بدليل براق بودن آن، در روکش سلفون مات باشد.
•    آيا پوشه و يا فولدر قالب خاصي برش ميشوند؟ در برخي از پوشه و فولدرها به دليل زيباتر شدن آنهاگاهي از شکلها و قالبهاي متفاوت استفاده ميشود که اين کار پوشه و فولدر را منحصر به فرد ميکند.

آدرس : تهران، خیابان اسکندری جنوبی، نرسیده به خیابان آزادی، کوچه خلیلی، پلاک 1                                                                                             تلفـن تماس: 700 900 66 (21) (10 خط ویژه)   

چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ