چاپ دیجیتال | چاپ کاتالوگ - انواع سلفون کشی

چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

سلفون کشی

سلفون کشي

سلفون پوششي است که برام استحکام کاغذ چاپ شده  و محافظت از سطح چاپي استفاده ميشود.روکش سلفون در تمامي جنس کاغذها مورد استفاده نيست و فقط روي کاغذ هاي گلاسه، مقوا وليبل قابل استفاده ميباشد.

انواع سلفون ها:


•    سلفون مات حرارتي
•    سلفون مات سرد
•    سلفون براق حراتي
•    سلفون براق سرد
•    سلفون مخملي

 

به دليل زيبايي روکش سلفون توصيه ميشود که از سلفون حرارتي استفاده شود، زيرا سلفون سرد روي کاغذ بصورت يکنواخت قرار نميگيرد و در بعضي از قسمتهاي کار، فضاي خالي بين کاغذ و سلفون ايجاد ميشود.

آدرس : تهران، خیابان اسکندری جنوبی، نرسیده به خیابان آزادی، کوچه خلیلی، پلاک 1                                                                                             تلفـن تماس: 700 900 66 (21) (10 خط ویژه)   

چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ