چاپ دیجیتال | چاپ کاتالوگ - واحد صحافی و انواع

چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

صحافي چيست؟

در فرهنگ فارسي معين کلمه صحافي يعني ته بندي و جلد کرد کتاب.


در واقع معني کلمه صحافي را در قالب يک مثال ميتوان اينگونه توصيف کرد، اگر کاتالوگ يا کتابي چاپ شود پس از اتمام چاپ ابتدا بايد تمامي صفحات آن را ترتيت کرد و با يکي از انواع صحافي آن را آماده کرد.

 

از انواع صحافي ميتوان به مواردي اشاره کرد:
•    منگنه معمولي يا تخت
•    منگنه لوپ: منگنه اي که بالاي آن کرو ميباشد و جهت بايگاني کردن موارد چاپي استفاده ميشود.
•    دوخت
•    پانچ و فنر
•    چسب گرم
•    چسب سرد
•    خط تا و تاکني
•    برش

 

صحافي از نوع چسب بيشتر براي مواردي که صفحات کاتالوگ و کتاب زياد باشد و قطر منگنه براي صحافي کافي نباشد، استفاده ميشود.

 

برخي از دستگاههاي صحافي چاپخانه نقش هنرعبارتند از:
•    3 دستگاه تاکني
•    لاين صحافي منگنه تخت و لوپ
•    دستگاه چسب گرم پنج خانه
•    دستگاه برش دهانه 75 و 115
•    دستگاه دوخت وجلد سازي
•    دستگاه پانچ و فنر

آدرس : تهران، خیابان اسکندری جنوبی، نرسیده به خیابان آزادی، کوچه خلیلی، پلاک 1                                                                                             تلفـن تماس: 700 900 66 (21) (10 خط ویژه)   

چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ