چاپ دیجیتال | چاپ کاتالوگ - چاپ سربرگ و اوراق اداری و کارت ویزیت

چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

چاپ کامل ست اداري


ساک دستي چيست و چه کاربردي دارد؟


ساک دستي يکي از اجزاي ست اداري ميباشد. اما در هر سازمان و فروشگاهي نسبت به اجزا و کالاي آنجا کاربرد دارد و بصورت کلي جهت حمل و نقل کالاها و يا اوراق اداري ميباشد. در واقع دليل چاپ ساک دستي فقط حمل کالا يا اوراق اداري نيست و جنبه تبليغاتي آن سازمان يا فروشگاه را نيز دارد. ميتوان گفت يکي از راه هاي شناخت برند و نام هر ارگاني چاپ ساک دستي ميباشد. در چاپخانه نقش هنر ميتوانيد هر جنس و اندازه اي ساک دستي چاپ کنيد.  اندازه هاي چاپ ساک دستي عبارتند از:
•    چاپ ساک دستي A3 ( 42*29.7 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ ساک دستي A4  ( 29.7*21 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ ساک دستي A5 ( 14.8*21 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ ساک دستي A6 ( 10.5*14.8 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ ساک دستي B4 – B5 و .....
•    چاپ ساک دستي در سايزهاي مربع شکل
•    چاپ ساک دستي هاي کوچک جهت حمل کالاي کوچک مانند جواهرت
•    چاپ ساک دستي هاي بزرگ جهت حمل کالا بزرگ مانند پوشاک يا دستگاههاي بزرگ
•    و هرنوع سايز چاپ در صورت امکان


ساک دستي در هر سايزي ميتواند يک تکه و يا دو تکه چاپ و ساخته شود.

تيراژ چاپ ساک دستي در بيشتر سايزهاي چاپي در چاپ ديجيتال بسيار کم ميباشد. مثلا تعداد کمتر از 50عدد از نظر هزينه مقرون به صرفه ميباشد. براي اطلاعات بيشتر چگونگي چاپ ساک دستي در مجموعه چاپخانه نقش هنر به سوال و جواب ميپردازيم که اين سوالات براي هر نوع سايز چاپي يکسان ميباشند.


سولاتي که پيش ميايد اين چنين است:
•    اندازه و سايز ساک دستي چگونه است؟ براي اندازه ساک دستي يا بايد اندازه هاي استاندارد چاپ شود مانند A4  و A3 و ... .يا در اندازه ساک دستي 3 سايز مهم ميباشد اين سايز ها طول، عرض ( عطف ) و يا ارتفاع ميباشند.
•    جنس ساک دستي چيست؟ اصولا جنس  ساک دستي به دليل مقاوم تر بودن آن جهت حمل کالا و اوراق اداري بهتر است گلاسه باشد. انواع گرم هاي کاغذ گلاسه عبارتند از: 250گرم، 200گرم، 170گرم، 150گرم، 135گرم، 100گرم، 90گرم. قابل تذکر است که وقتي جنس ساک دستي گلاسه ضخيم از 170گرم به بالا ميباشد براي جلوگيري از ترک خوردن به هنگام تا کردن و صحافي بهتر است که روکش سلفون داشته باشد. . اما جنس ساک دستي ميتواند کاغذ تحرير و يا بهتر است کاغذ کارتي باشد. و از جنسهاي ديگر ميتوان به پارچه هاي سوزني و يا کاغذ فابريانو اشاره کرد.
•    روکش ساک دستي سلفون مات يا براق ميباشد؟ با توجه به سبک سليقه افراد در هر ارگاني ميتوان از هر دو سلفون مات يا براق جهت پوشش ساک دستي استفاده کرد اما پيشنهاد چاپخانه نقش هنر با توجه به تجربيات چندين ساله در مقوله چاپ، جهت زيباتر شدن ساک دستي اين است که، بهتر است در مواردي که ساک دستي داراي عکسهاي فراوان ميباشد روکش سلفون براق استفاده شود و در مواردي که ساک دستي داراي متنهاي بيشتري است از روکش سلفون مات استفاده شود.
•    آيا ساک دستي احتياجي به يووي موضعي معمولي يا يووي موضعي برجسته يا شني دارند؟ در ساک دستي داشتن uv بدليل زيباتر شدن کار استفاده ميشود. در صورت استفاده از uv بدليل براق بودن آن، در چاپ ساک دستي حتما صفحات بايد روکش سلفون مات داشته باشند.
نکته مهم اين است که در چاپ ساک دستي ديجيتال داشتن روکش ورني يا يووي موضعي به دليل تيراژ کم ساک دستي، مقرون به صرفه نميباشد.
•    آيا ساک دستي قالب خاصي برش ميشوند؟ در برخي از ساک دستي ها به دليل زيباتر شدن آن گاهي از شکلها و قالبهاي متفاوت استفاده ميشود که اين کار ساک دستي را منحصر به فرد ميکند. گاهي روي ساک دستي در برخي از نوشته و يا اسم  و يا لوگوي هر ارگاني از قالبهاي برجسته ( قالب نر و مادگي ) و يا طلاکوب و نقره کوب براي زيباتر شدن چاپ ساک دستي استفاده ميکنند.
نکته مهم اين است که در چاپ ساک دستي ديجيتال داشتن قالب به دليل تيراژ کم ساک دستي، مقرون به صرفه نميباشد.
•    صحافي ساک دستي به چه نحوي ميباشد؟ در ساخت ساک دستي ميتوان از بندهاي رنگي با توجه به رنگ چاپ روي ساک دستي استفاده کرد، که اين بند ها شکلها و رنگهاي متفاوتي دارند. در ساخت ساک دستي از چسب M جهت مقاوم تر بودن ساخت آن استفاده ميشود.

 

چاپ جعبه
تمامي توضيحاتي که در مورد چاپ و ساخت ساک دستي داده شد به همان نحو ميتوان به چاپ جعبه نيز در مجموعه چاپ نقش هنر پرداخت. فقط تنها چيزي که در چاپ جعبه حائز اهميت است جنس جعبه ميباشد که بهتر است جنس جعبه ها گلاسه هاي ضخيم باشند بصورت کلي در چاپخانه نقش هنر براي جعبه جنس ها زير توصيه ميشود:
گلاسه 300گرم، گلاسه 350گرم، کاغذ 3لايه، کاغذ 5لايه، E FLOOT، B FOOT و ... .
اصولا چون جعبه بهتر است در کاغذهاي ضخيم چاپ شود در چاپ ديجيتال جعبه چاپ نميکنند.
چاپ پاکت، سربرگ و يادداشت- چاپ فاکتور

ميتوان گفت مهمترين بخش هر اداره يا ارگاني پاکت، سربرگ، يادداشت و يا فاکتور ميباشد که به اصطلاح بخشي از ست اداري ميباشد. تيراژ چاپ پاکت يا سربرگ درچاپ ديجيتال تا حداکثر 500عدد مقرون به صرفه ميباشد. در مجموعه چاپخانه نقش هنر امکان چاپ هر سايز ست اداري وجود دارد که به ترتيب نام برده ميشود.


سايزهاي چاپ پاکت در چاپ ديجيتال عبارتند از:
•    چاپ پاکت A5 ( 14.8*21 ) بصورت عمودي يا افقي يا بزرگتر از A5
•    چاپ پاکت A6 ( 10.5*14.8 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ پاکت B4 – B5 و .....
•    چاپ پاکت نامه و يا پاکت ملخي ( 11*22 )
•    چاپ پاکت  در سايزهاي مربع شکل مانند پاکت CD
•    و هرنوع سايز چاپ در صورت امکان

سايزهاي چاپ سربرگ، يادداشت و فاکتور عبارتند از:
•    چاپ سربرگ A4
•    چاپ سربرگ A5
•    چاپ سربرگ A6
•    چاپ يادداشت A6 و يا چاپ يادداشت 10*10
•    چاپ فاکتور A4
•    چاپ فاکتور A5
•    چاپ فاکتور A6
•     و يا هر سايز چاپي مربع و يا مستطيل

 

جنسهاي پاکت، سربرگ ،يادداشت و فاکتور عبارتند از:
•    کاغذ گلاسه: پاکت ها و سربرگها و فاکتورها ميتوانند از جنس گلاسه باشند اما پيشنهاد چاپخانه نقش هنر با چندين سال تجربه چاپي اين است که، در سربرگ و يادداشت و فاکتور به دليل نوشتن روي آنها بهتر است از جنس گلاسه استفاده نکرد. در پاکتها نيز اگر قرار باشد از جنس گلاسه باشد بهتر است از گلاسه هاي نازکتر جهت جلوگيري از ترک خوردن در خط تاها و ساخت استفاده کرد، مانند گلاسه 100گرم، 135گرم، 150گرم
•    کاغذ کارتي  ويا تحرير: پاکت ها و سربرگها و فاکتورها ميتوانند از جنس کاغذ کارتي و تحرير باشند باشند. در ست اداري که شامل پاکت و سربرگ و يادداشت است ميتوان تمامي ست اداري را از يک جنس چاپ کرد. در اين حالت بهتر است از جنس تحرير 70گرم، 80گرم، 100گرم و120گرم استفاده کرد.اگر بخواهيم پاکت ها ضخيم تر شوند ميتوان از جنس کاغذهاي کارتي مانند 140گرم، 160گرم، 170گرم، 200گرم، 250گرم و يا 300گرم استفاده کرد. در کاغذهاي کارتي هرچه جنس کاغذ ضخيم تر ميشود امکان ترک بيشتري در ساخت پاکت موجود است.
•    کاغذ کتان: تمامي گرمهاي بخش کاغذ کارتي و تحرير در کاغذ کتان نيز موجود است. اين گرمها عبارتند از: کتان 300گرم، 250گرم، 200گرم، 170گرم، 160گرم، 140گرم، 120گرم، 100گرم و 80گرم. حال اگر بخواهيم تمامي گرمهاي پاکت و سربرگ و ياددشت يکسان باشند بهتر است از کتان 120گرم به پايين استفاده کرد.


قابل ذکر است که ميتوان در ست اداري پاکت ها را در جنس هاي ضخيمتر از سربرگها چاپ کرد.
•    فاکتور از چه جنسي ميتواند باشد؟ فاکتورها را ميتوان در هر نوع جنسي مانند گلاسه، کتان و تحرير چاپ کرد اما چاپخانه نقش هنر در چاپ فاکتور بهترين جنسها را از نوع تحرير ميداند. فاکتور ميتواند از جنس کاغذ تحرير معمولي باشد که در اين حالت بهترين جنس آن کاغذ تحرير 80گرم است.
در چاپ ديجيتال نميتوان فاکتور کاربن لس چاپ کرد و فقط کاغذ بايد معمولي باشد.


توضيحاتي در مورد فاکتور
 فاکتورها بصورت کلي ميتواند 2نسخه اي يا 3نسخه اي يا 4 نسخه اي  ويا دسته چکي باشند. رنگ کاغذ ها جهت چاپ فاکتور از پنج رنگ سفيد، صورتي، سبز، آبي و زرد تشکيل شده اند. در چاپ فاکتور چه بصورت فاکتورهاي رسمي و يا غير رسمي ترتيب صفحات آن بهتر است اين گونه باشد که برگ سفيد نسخه اول و برگ زرد نسخه دوم و مابقي رنگها بهتر است در وسط اين دو رنگ قرار گيرند. در صحافي برگهاي فاکتور ميتوان از سرچسب استفاده کرد و يا از منگنه. اگر برگهاي فاکتور به پرفراژ احتياج داشته باشد در آن حالت در صحافي از منگنه استفاده ميشود.
شماره هاي فاکتور ميتوانند دستي، چاپي و يا ملخي باشند. حالت شماره ها به اختيار مشتري ميباشد.

 

چاپ کارت ويزيت

کارت ويزيتها نيز بخشي از ستهاي اداري ميباشند که اصولا نوعي معرفي يا اطلاع رساني از شرکت يا شخص ميباشند. بهتر است در چاپ کارت ويزيت جهت آگاهي عموم مردم  از آدرس و تلفن شرکت يا شخص استفاده شود. چاپ ديجيتال کارت ويزيت با سرعت و کيفيت عالي ميباشد.
 در واقع چاپخانه نقش هنر کارتهاي ديجيتال را خيلي فوري يا به اصطلاح 2 ساعته با کيفيت چاپ بالا تقديم شما مشتري محترم ميکند.
تيراژ چاپ کارت ويزيت بستگي به ميزان احتياج شما ميباشد مثلا تيراژ کارت ميتواند 50عدد، 100عدد، 200عدد و .... باشد. در چاپ ديجيتال متوان هر سايز کارت ويزيت را چاپ کرد و کارتها ميتوانند مربع شکل يا مستطيل شکل باشند اما ميتوان 2 سايز کارت را به عنوان استانداردهاي چاپ کارت ويزيت ديجيتال نام برد يکي 5*9 و ديگري 8.5*5.5. تمامي سايزهاي کارت ويزيت ميتوانند قالب دورگرد داشته باشند. انواع کارت ويزيت ها در چاپ ديجيتال عبارتند از:
•    چاپ کارت ويزيت گلاسه250گرم: بهتر است براي چاپ کارت ويزيت گلاسه از جنسهاي ضخيم استفاده کرد مانند گلاسه 250گرم.  
•    چاپ کارت ويزيت کتان: کتان نوعي کارت با بافت ميباشد.
•    چاپ کارت ويزيت سلفون مات  و سلفون براق: کارت سلفون مات و براق  همان کارت گلاسه ميباشد با روکش سلفون مات و براق
•    چاپ کارت ويزيت لمينت مات و لمينت براق: کارت لمينت همان کارت گلاسه 250گرم با روکش تلقي مات  يا براق ميباشد.
•    چاپ کارت ويزيت لمينت براق پلاس: کارت لمينت پلاس همان کارت لمينت براق ميباشد فقط ضخامت آن بيشتر است که باعث مقاومتر شدن کارت ميباشد
نکته مهم اين است که تنها چاپخانه اي که داراي کارت لمينت براق پلاس ميباشد چاپخانه نقش هنر است.
•    چاپ کارت ويزيت لمينت شيشه اي مات و شيشه اي براق ( ترنسپرنت ): لمينت هاي شيشه اي همان کارتهاي لمينت مات و براق ميباشند فقط لايه دورني آنها به جاي کاغذ گلاسه، جنس ترنسپرنت ميباشد. لمينت هاي شيشه اي يکرو چاپ ميباشند و بدليل شفاف بودنشان اگر مقابل چشم بگيريم به راحتي ميتوان ديد.
•    چاپ کارت ويزيت ليبل: کارتهايي تغريبا از جنس گلاسه نازک هستند و پشت چسب دار ميباشد.
•    چاپ کارت متالايز: متالايز نوعي کارت براق است که باعث ميشود تمامي طرح و متن روي کارت بصورت متاليک ديده شود. که داراي رنگهاي مختلف ميباشد از جمله: کارت متالايز طلايي، کارت متالايز سفيد صدفي، کارت متالايز شيري، کارت متالايز نقره اي و ... . اين کارت ميتواند با لمينت پلاس نيز ترکيب شود.


نکته مهم اين است که تنها چاپخانه اي که داراي کارت متالايز ميباشد چاپخانه نقش هنر است.

آدرس : تهران، خیابان اسکندری جنوبی، نرسیده به خیابان آزادی، کوچه خلیلی، پلاک 1                                                                                             تلفـن تماس: 700 900 66 (21) (10 خط ویژه)   

چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ