چاپ دیجیتال | چاپ کاتالوگ - چاپ کاتالوگ و انواع آن

چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

کاتالوگ چيست؟


کاتالوگ چيست و چاپ آن چه کاربردي دارد؟


هر شرکت يا مجموعه براي اينکه خود را به مشتريانش معرفعي کند بخشي از عکسها و اطلاعات خود را در چار چوپ يک مجموعه چاپي قرار ميدهد که به اصطلاح کاتالوگ ناميده ميشود. وقتي سازمان يا شرکتي کاتالوگ چاپ ميکنند باعث آگاهي بيشتر مردم از آن ارگان ميشوند. براي چاپ کاتالوگ ابتدا بايد قطع يا سايز چاپي آن و سپس تعداد صفحات و نحوه صحافي آن مشخص شود. در چاپخانه نقش هنر امکان چاپ کاتالوگ در هر اندازه و قطع قابل چاپ موجود ميباشد.

 

اندازه هاي چاپ کاتالوگ در چاپ ديجيتال عبارتند از:
•   چاپ کاتالوگ A3 ( 42*29.7 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ کاتالوگ A4  ( 29.7*21 ) عمودي ( رحلي )
•    چاپ کاتالوگ A4 افقي ( بياضي )
•    چاپ کاتالوگ A5 ( 14.8*21 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ کاتالوگ A6 ( 10.5*14.8 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ کاتالوگ B4 – B5 و .....
•    چاپ کاتالوگ وزيري ( 17*24 )
•    چاپ کاتالوگ در سايزهاي مربع شکل
•    و هرنوع سايز چاپ در صورت امکان


تيراژ چاپ کاتالوگ در بيشتر سايزهاي چاپي در چاپ ديجيتال محدود ميباشد. اصولا براي چاپهاي تا حداکثر 200 يا کمي بيشتر از آن از چاپ ديجيتال استفاده ميکنند تا از نظر هزينه مقرون به صرفه باشد. براي اطلاعات بيشتر چگونگي چاپ ديجيتال کاتالوگ در مجموعه چاپخانه نقش هنر به سوال و جواب ميپردازيم که اين سوالات براي هر نوع سايز چاپي يکسان ميباشند.


بطور مثال اگر قطع کاتالوگ A4باشد، سولاتي که پيش ميايد اين چنين است:
•    جلد و صفحات داخلي کاتالوگ چند صفحه ميباشد؟ جلد يک کاتالوگ 2برگ يا همان 4 صفحه ميباشد، اما تعداد صفحات داخلي کاتالوگ بايد اعداد زوجي باشندکه ضريب 4 ميباشند.
•    جلد کاتالوگ گلاسه چند گرم ميباشد؟ اصولا جلد کاتالوگ بهتر است ضخيمتر از صفحات داخلي آن باشد. انواع گرم هاي کاغذ گلاسه عبارتند از: 250گرم، 200گرم، 170گرم، 150گرم، 135گرم، 100گرم، 90گرم. قابل تذکر است که وقتي جلد کاتالوگ گلاسه ضخيم از 170گرم به بالا ميباشد براي جلوگيري از ترک خوردن به هنگام تا کردن و صحافي بهتر است که روکش سلفون داشته باشد.
•    صفحات داخلي از جنس گلاسه يا تحرير ميباشد؟ در چاپ کاتالوگ هيچ محدوديتي در جنس صفحات داخلي آن نيست هر مجموعه يا سازماني با توجه به ميزان بودجه و کاربرد خود ميتوانند از جنس گلاسه با هر گرمي و يا تحرير با هر گرمي استفاده کنند. قابل ذکر است که کاغذهاي تحرير داراي گرمهاي متفاوتي ميباشند که با توجه به کاربرد مهمتر آنها در ست اداري، به گرمهاي متفاوت آنها ميپردازيم.
•    روکش صفحات سلفون مات يا براق ميباشد؟ با توجه به سبک سليقه افراد در هر ارگاني ميتوان از هر دو سلفون مات يا براق جهت پوشش صفحات کاتالوگ استفاده کرد اما پيشنهاد چاپخانه نقش هنر با توجه به تجربيات چندين ساله در مقوله چاپ، جهت زيباتر شدن کاتالوگ اين است که، بهتر است در مواردي که کاتالوگ داراي عکسهاي فراوان ميباشد روکش سلفون براق استفاده شود و در مواردي که کاتالوگ داراي متنهاي بيشتري است از روکش سلفون مات استفاده شود.
•    آيا صفحات کاتالوگ احتياجي به يووي موضعي معمولي يا يووي موضعي برجسته يا شني دارند؟ در کاتالوگ داشتن uv بدليل زيباتر شدن کار استفاده ميشود. در صورت استفاده از uv بدليل براق بودن آن، در صفحات کاتالوگ حتما صفحات بايد روکش سلفون داشته باشند.


 نکته مهم اين است که در چاپ کاتالوگ ديجيتال داشتن روکش ورني يا يووي موضعي به دليل تيراژ کم کاتالوگ، مقرون به صرفه نميباشد.


•    آيا جلد و يا صفحات داخلي قالب خاصي برش ميشوند؟ در برخي از کاتالوگها به دليل زيباتر شدن کاتالوگ گاهي از شکلها و قالبهاي متفاوت استفاده ميشود که اين کار کاتالوگ را منحصر به فرد ميکند.
نکته مهم اين است که در چاپ کاتالوگ ديجيتال داشتن قالب به دليل تيراژ کم کاتالوگ، مقرون به صرفه نميباشد.

•    صحافي کاتالوگ منگنه، فنر يا چسب گرم ميباشد؟ در کاتالوگ با توجه به زيبايي يا کاربرد آن از دوخت هاي متفاوتي استفاده ميشود. اما در مواردي خاص حتما بايد يا چسب گرم و يا منگنه و يا فنر استفاده شود. اگر صفحات کاتالوگ تداد کمي باشند از منگنه يا فنر استفاده ميشود ولي اگر تعداد صفحات کاتالوگ داراي قطر زيادي باشد که قطر منگنه قابل استفاده نباشد در اين مواقع حتما بايد از صحافي چسب استفاده کرد.لازم به ذکر است که قبل از چاپ کاتالوگ براي جلوگيري از مشکل برش در صحافي بايد طراحي آن بررسي شود.  بهتر است از اطراف هر صفحه به اندازه 1 سانتي متر  مارجين جهت صحافي و برش رعايت شود.

 

چاپ کتاب يا دفترچه

چاپ کتاب نيز مانند چاپ کاتالوگ ميباشد فقط در کتاب به موضوعاتي که بصورت جهاني و کلي جهت يادگيري يا آگاهي مطرح ميشوند، بررسي ميشود. براي چاپ کتاب نيز رعايت تمام مواردي که بايد در طراحي و چاپ کاتالوگ رعايت شود، الزامي ميباشد. در مجموعه چاپخانه نقش هنر امکان چاپ هر سايز کتاب وجود دارد که عبارتند از:


•    چاپ کتاب A3 ( 42*29.7 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ کتاب A4  ( 29.7*21 ) عمودي ( رحلي )
•    چاپ کتاب A4 افقي ( بياضي )
•    چاپ کتاب A5 ( 14.8*21 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ کتاب A6 ( 10.5*14.8 ) بصورت عمودي يا افقي
•    چاپ کتاب B4 – B5 و .....
•    چاپ کتاب وزيري ( 17*24 )
•    چاپ کتاب در سايزهاي مربع شکل
•    و هرنوع سايز چاپ در صورت امکان


و اما براي چاپ کتاب نيز مانند چاپ کاتالوگ به پرسش و پاسخ ميپردازيم.
•    جلد و صفحات داخلي کتاب چند صفحه ميباشد؟ جلد يک کتاب 2برگ يا همان 4 صفحه ميباشد، اما تعداد صفحات داخلي کتاب بايد اعداد زوجي باشندکه ضريب 4 ميباشند.
•    جلد کتاب گلاسه چند گرم ميباشد؟ اصولا جلد کتاب بهتر است ضخيمتر از صفحات داخلي آن باشد. انواع گرم هاي کاغذ گلاسه عبارتند از: 250گرم، 200گرم، 170گرم، 150گرم، 135گرم، 100گرم، 90گرم. قابل تذکر است که وقتي جلد کتاب گلاسه ضخيم از 170گرم به بالا ميباشد براي جلوگيري از ترک خوردن به هنگام تا کردن و صحافي بهتر است که روکش سلفون داشته باشد.
•    صفحات داخلي از جنس گلاسه يا تحرير ميباشد؟ يکي از تفاوتهايي که در چاپ کاتالوگ و کتاب وجود دارد همان جنس صفحات داخلي ميباشد. جنس صفحات داخلي کتاب هم ميتواند گلاسه باشد هم تحرير، اما ترجيها بهتر است صفحات داخلي کتاب از جنس تحرير باشد.
•    روکش صفحات سلفون مات يا براق ميباشد؟ با توجه به سبک سليقه افراد در هر ارگاني ميتوان از هر دو سلفون مات يا براق جهت پوشش صفحات کتاب استفاده کرد اما پيشنهاد چاپخانه نقش هنر با توجه به تجربيات چندين ساله در مقوله چاپ، جهت زيباتر شدن کتاب اين است که، بهتر است در مواردي که کتاب داراي عکسهاي فراوان ميباشد روکش سلفون براق استفاده شود و در مواردي که کتاب داراي متنهاي بيشتري است از روکش سلفون مات استفاده شود.
•     آيا صفحات کتاب احتياجي به يووي موضعي معمولي يا يووي موضعي برجسته يا شني دارند؟ در کتاب داشتن uv بدليل زيباتر شدن کار استفاده ميشود. در صورت استفاده از uv بدليل براق بودن آن، در صفحات کتاب حتما صفحات بايد روکش سلفون داشته باشند.
نکته مهم اين است که در چاپ کاتالوگ ديجيتال داشتن روکش ورني يا يووي موضعي به دليل تيراژ کم کتاب، مقرون به صرفه نميباشد.
•    آيا جلد و يا صفحات داخلي قالب خاصي برش ميشوند؟ در برخي از کتاب به دليل زيباتر شدن کتاب گاهي از شکلها و قالبهاي متفاوت استفاده ميشود که اين کار کتاب را منحصر به فرد ميکند.
نکته مهم اين است که در چاپ کاتالوگ ديجيتال داشتن قالب به دليل تيراژ کم کتاب، مقرون به صرفه نميباشد.
•    صحافي کتاب منگنه، فنر يا چسب گرم ميباشد؟ در کتاب با توجه به زيبايي يا کاربرد آن از دوخت هاي متفاوتي استفاده ميشود. اما در مواردي خاص حتما بايد يا چسب گرم و يا منگنه و يا فنر استفاده شود. اگر صفحات کتاب تداد کمي باشند از منگنه يا فنر استفاده ميشود ولي اگر تعداد صفحات کتاب داراي قطر زيادي باشد که قطر منگنه قابل استفاده نباشد در اين مواقع حتما بايد از صحافي چسب استفاده کرد.لازم به ذکر است که قبل از چاپ کتاب براي جلوگيري از مشکل برش در صحافي بايد طراحي آن بررسي شود.  بهتر است از اطراف هر صفحه به اندازه 1 سانتي متر  مارجين جهت صحافي و برش رعايت شود.

 

چاپ سررسيد و چاپ تقويم

ميتوان گفت يکي از هداياي هرسازمان و ارگاني براي مشتريان خود سررسيد و تقويم ميباشد که نه تنها يک هديه محسوب ميشود بلکه جنبه تبليغاتي نيز دارد. اکثر موارد چاپي و جنسها و نوع صحافي هايي که در مورد چاپ کاتالوگ و چاپ کتاب گفته شد در چاپ سر رسيد و تقويم نيز صدق ميکند. تنها نکته اي که در سرسيد ميتوان حائز اهميت باشد جلد آن است. براي جلد سررسيد ميتوان از جنسهاي چرم و گالينگور يا مقواهاي ضخيم استفاده کرد. همينطور براي تقويمها اگر تقويم رو ميزي باشد براي پايه آن ميتوان از جنسهاي گالينگور و مقواي ضخيم استفاده کرد. تقويم ها يا بصورت ديواري ميباشند يا روميزي. که در حالت روميزي صحافي آنها پانچ و فنر است.
در چاپ ديجيتال براي چاپ تقويم يا سررسيد در تيراژ هاي کم مثلا 50 يا 100عدد از نظر هزينه مقرون به صرفه است.
اگر جلد سرسيد يا پايه روميزي تقويم از جنس چرم يا گالينگور باشد روي آن ميتوان لوگو يا هر متني مربوط به هر سازماني روي آنها بصورت طلاکوب يا بصورت داغي انجام شود.

آدرس : تهران، خیابان اسکندری جنوبی، نرسیده به خیابان آزادی، کوچه خلیلی، پلاک 1                                                                                             تلفـن تماس: 700 900 66 (21) (10 خط ویژه)   

چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ