چاپ دیجیتال | چاپ کاتالوگ - چاپ outdoor

چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوگ

چاپ OUTDOORچيست؟

نوعي چاپ ديجيتال ميباشد که در فضاهاي خارجي استفاده ميشود و در مقابل باد و باران مقاوم ميباشند. از موارد چاپ Outdoor عبارتند از:


•    چاپ بنر ( عرض کمتر از 3متر و عرض 3 تا 5 متر )
•    چاپ فکسي ( عرض کمتر از 3متر و عرض 3 تا 5 متر )
•    چاپ مش
•    چاپ پرچم


دستگاه  Outdoor يا همان فضاي خارجي در چاپخانه نقش هنر،دستگاه هشت هد  ZAR با ماندگاري چاپ بالا  ميباشد. مرکب اين دستگاه ECO SOLVENT ( اکوسالونت ) ميباشد.


براي هر يک از چاپهاي بالا قاب و سازه هاي متفاوتي وجود دارد که عبارتند از:
•    تابلوي فلکسي
•    قاب فنري
•    تخته شاسي
•    فوم
•    سازه استند x
•    سازه رول آپ
•    سازه ميز کانتر
•    سازه پاپ آپ
•    و ديگر سازه هاي نمايشگاهي

آدرس : تهران، خیابان اسکندری جنوبی، نرسیده به خیابان آزادی، کوچه خلیلی، پلاک 1                                                                                             تلفـن تماس: 700 900 66 (21) (10 خط ویژه)   

چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ چاپ کاتالوگ